Vyznanie viery

Vyznanie viery

Verím v ,
všemohúceho,
neba i zeme,
i v Ježiša ,
jeho jediného ,
nášho ,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Panny,
trpel za vlády Piláta,
bol , zomrel
a bol pochovaný;
zostúpil k ,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vstúpil na ,
sedí po pravici Boha
Otca .
Odtiaľ príde
súdiť živých i .
Verím v Ducha Svätého,
v svätú všeobecnú,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie ,
vo vzkriesenie tela
a v život .
Amen