VYZNANIE KRSTITEĽA

  
Ján, syn kňaza Zachariáša a jeho ženy Alžbety, žil na púšti. Keď ho Boh povolal ako svojho posla, šiel do krajiny pri rieke Jordán a povedal ľuďom: Obráťte sa! Zmeňte svoj život! Dajte sa pokrstiť v Jordáne, aby Boh vaše hriechy odpustil. Bolo to tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša:
Hlas volá na púšti: Pripravte pre Pána cestu, postavte Bohu priamu cestu. Každé údolie nech je vyvýšené, každý vrch a pahorok znížený. Čo je krivé, nech sa napriami, hrboľaté cesty nech sú rovné. A každé stvorenie nech prežije spásu, ktorú dáva Boh.
Za Jánom k Jordánu prišlo mnoho ľudí. Dali sa pokrstiť a pýtali sa: Čo máme robiť? Ján vravel: Kto má dva odevy, nech dá jeden tomu, kto nemá žiaden. Kto má čo jesť, nech sa podelí s hladným. Colníkom povedal: Neberte viac, než koľko je ustanovené. A vojakom: Nikoho nevydierajte, neutláčajte, buďte spokojní so svojím žoldom.
Mnohí si mysleli, že Ján je Mesiáš, Záchranca. Ale Ján im povedal: Ja vás krstím vodou. Po mne príde ten, ktorý je mocnejší než ja. Ja nie som hodný, aby som mu rozviazal sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.