Stratil sa Ježiš

  
Každý rok počas veľkonočných sviatkov putovali Ježišovi rodičia do Jeruzalema. Keď bolo Ježišovi dvanásť rokov, zobrali ho so sebou. Po sviatkoch sa vydali na spiatočnú cestu. Ale Ježiš zostal v Jeruzaleme. Jeho rodičia si toho nevšimli. Večer ho hľadali u príbuzných a priateľoch. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema. Hľadali syna v celom meste. Až tretí deň ho našli v chráme. Ježiš sedel pri učiteľoch svätých písiem. Načúval im a kládol otázky. Všetci žasli nad spôsobom, ako sa pýtal a odpovedal.
Keď ho rodičia videli, užasli. Matka mu povedala: Dieťa, prečo si nám to urobil? Tvoj otec a ja sme ťa hľadali plní strachu. Ježiš im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Či ste nevideli, že patrím do domu môjho Otca? Potom šiel s nimi Ježiš naspäť do Nazareta a poslúchal ich.