Otče náš

Osobnosti Starého Zákona

Vpíš slová, aby si vytvoril modlitbu Otče náš
   Chlieb      kráľovstvo      Otče      pokušenia      Tvoje      vinníkom      Zlého   
náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno ,
príď Tvoje,
buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim ,
a neuveď nás do ,
ale zbav nás .
Amen.