Osobnosti Starého Zákona

Usporiadaj písmená tak, aby Ti vzniklo meno známej osobnosti Starého Zákona.
Rtú

kázI

eNo

mdAa

toL

niKa

Áleb