Kain a Ábel

Adam a Eva mali viacej synov a dcér. Najstarší z nich bol Kain a Ábel. Kain bol roľníkom, Ábel pastierom oviec.
Jedného dňa Kain obetoval zo zemskej úrody Pánovi. Aj Ábel obetoval z najlepších baránkov svojho stáda. Bohu sa zapáčil Ábel a jeho dary, ale Kain nie. Preto sa Kain veľmi rozhneval, vyvolal Ábela na pole a tam ho zabil.
Boh sa pýtal Kaina:
"Kde je Ábel, tvoj brat?"
Kain odpovedal:
"Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?"
Na to riekol Boh Kainovi:
"Čo si to vykonal? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. Preto preklaty budeš na zemi. Keď budeš zem obrábať, nevydá ti svojich úžitkov."
Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil.