Dávid a Goliáš

Kvíz

Opäť prichádzajú Filištínci, aby bojovali proti Izraelu. Traja najstarší Dávidovi bratia sú práve v Šaulovom vojsku. Jedného dňa hovorí Izai Dávidovi: 'Vezmi trošku obilia a dajaké bochníky chleba a odnes ich svojim bratom. Pozri sa, ako sa im darí.‘
Dávid prichádza do vojenského tábora a potom hneď beží na bojisko, aby vyhľadal svojich bratov. Práve prichádza filištínsky obor Goliáš a chce sa vysmievať Izraelčanom. Robí to každé ráno a každý večer už 40 dní. Nahlas kričí: 'Vyberte medzi sebou jedného muža, ktorý by so mnou bojoval. Keď zvíťazí a zabije ma, staneme sa vašimi otrokmi. Ak však zvíťazím ja a zabijem ho, budete vy našimi otrokmi. Len si vyberte medzi sebou niekoho, kto bude so mnou bojovať.‘
Ale Izraelčania sa boja Goliáša, lebo je veľmi veľký. Je vysoký asi 3 metre a druhý vojak mu nosí štít.
Niektorí vojaci idú ku kráľovi Šaulovi a hovoria mu, že Dávid by chcel bojovať s Goliášom. Ale Šaul hovorí Dávidovi: 'Nemôžeš bojovať s tým Filištíncom. Si len chlapec a on je vojakom celý život.‘ Dávid odpovedá: 'Zabil som medveďa a leva, ktorí odniesli zo stáda môjho otca ovečku. A tak isto to bude s týmto Filištíncom. Jahve mi pomôže.‘ A tak mu Šaul hovorí: 'Choď a nech je Jehova s tebou.‘
Dávid ide k potoku a vyberá si tam päť hladkých kamienkov a dáva si ich do kapsičky. Potom si berie prak a ide obrovi naproti. Keď ho Goliáš vidí, nemôže tomu ani uveriť. Je presvedčený, že Dávida ľahko zabije.
Goliáš hovorí: 'Len poď ku mne a dám tvoje telo vtákom a zvieratám, aby ho zjedli.‘ Ale Dávid odpovedá: 'Ty prichádzaš ku mne s mečom, kopijou a oštepom, ale ja prichádzam k tebe v Jehovovom mene. Dnes ťa dá Jehova do mojich rúk a ja ťa porazím.‘
V tej chvíli sa Dávid rozbieha ku Goliášovi. Berie si z kapsičky kameň, vkladá ho do praku a prudko vymrští. Kameň zasahuje Goliáša priamo do hlavy a Goliáš padá mŕtvy na zem. Keď Filištínci vidia, že ich najsilnejší muž je mŕtvy, obracajú sa a utekajú preč. Izraelčania sa pustili za nimi a vyhrali bitku.